Правила прийому дітей в Спеціалізований Навчальний Загальноосвітній Заклад «Клевер Скул»

  1. Загальні положення

1.1. Прийом дітей в Приватну Школу «Клевер Скул» (далі Школа) здійснюється на конкурсній основі.

1.2. У перший клас Школи приймаються діти з 6 років.

1.3. У конкурсній співбесіді можуть брати участь діти незалежно від місця проживання.

1.4. За результатами конкурсної співбесіди діти приймаються в школу.

1.5. Перебування, виховання і навчання дітей в Школі платне.

  1. Організація конкурсної співбесіди

2.1. Для участі в конкурсній співбесіді батьки подають заяву через сайт або реєструються в телефонному режимі.

2.2. Час проведення конкурсних співбесід встановлюється Школою в індивідуальному порядку.

2.3. Дирекцією Школи визначаються види і кількість конкурсних співбесід.

2.4. Батьки дитини в обов’язковому порядку присутні на конкурсній співбесіді.

  1. Проведення конкурсної співбесіди

3.1. Співбесіду проводить конкурсна комісія, склад якої затверджується директором, обов’язково присутні:  психолог та вчитель початкових класів.

3.3. Психологічна співбесіда включає вивчення рівня сформованості пізнавальних процесів, аналізується рівень сформованості елементарних психологічних уявлень, рівень розвитку дрібної моторики (навичка копіювання складів), сформованість навички читання (букви, склади).

3.4. За результатами співбесіди робиться висновок про рівень розвитку дитини і про її потенційні можливості.

Для зарахування в школу пріоритетним результатом вважається психологічна готовність до навчальної діяльності та інтелектуальний потенціал дитини.

3.5. Класи школи формуються з урахуванням вікових і індивідуальних можливостей кожної дитини.

3.6. Для дітей, що мають певні труднощі інтелектуального й фізичного розвитку, обов’язковим є проходження індивідуальної психокорекції за додаткову  .

3.7. Діти, що мають затримку психічного  розвитку (ЗПР різного ступеня), навчаються за індивідуальною програмою.

3.8. Діти, що потенційно несуть загрозу життєдіяльності іншим дітям, в силу розвитку певних особових якостей (наприклад, агресивність), в Школу не приймаються.

3.9. Підсумки конкурсу підводяться на засіданні конкурсної комісії, яка приймає рішення про зарахування дітей в Школу.

  1. Система пільг та заохочень

4.1. Надається знижка  на оплату послуг в наступному навчальному році, при успішному закінченні поточного навчального року.

4.2. На абонементи повного дня діють знижки: для учнів Clever Center та при оплаті за рік

4.3. При одночасному навчанні двох дітей з однієї сім’ї в Школі.

4.4. Найцікавіші й творчі роботи дітей школи друкуються в педагогічних і психологічних періодичних виданнях, спрямовуються для участі в різних конкурсах.

4.5. Діти, що пройшли конкурсну співбесіду і показали підвищені розумові здібності, призери олімпіад, приймаються в Школу на пільгових умовах.

  1. Порядок зарахування

5.1. Діти, що успішно пройшли конкурсну співбесіду, рекомендуються конкурсною комісією до зарахування в Школу.

5.2. Батьки дітей, що пройшли конкурсну співбесіду, подають заяву про прийом дитини в Школу, копію свідоцтва про народження, медичну карту дитини і укладають зі Школою договір. Після цього видається наказ про зарахування дитини.

5.3. Можливі додаткові знижки при навчанні в школі 2-х дітей з однієї родини, та залежно від досягнення на олімпіадах та змаганнях.