Безымянный

Для отримання найбільш ефективних результатів у вивченні іноземної мови, освітній центр розвитку «Clever» застосовує сучасні методики викладання. Які базуються на п’яти основних принципах:

комплексний підхід до навчання, що полягає в наданні цілого ряду можливостей якісно оволодіти англійською мовою, продуманому поєднанні основних, навчальних, і додаткових, розвиваючих програм;

«занурення в мовне середовище» як постійний атрибут навчання, реалізується в найрізноманітніших формах, від невеликих аудіо чи відео фрагментів, до повного моделювання різних ситуацій в іноземному середовищі;

комунікативний підхід до організації занять, ставить акцент на спілкуванні, при цьому приділяючи належну увагу всім аспектами мови — фонетики, граматики, лексики;

можливість зіставлення мовної та загальної культури різних країн для більш ефективної організації навчального простору на заняттях.

зняття «мовного бар’єру» спілкування досягається за рахунок використання цілісної системи навчально-методичних засобів, в поєднанні з заняттями у групах та використанню англійських імен.

Існує поширений стереотип, що вивчати мову краще індивідуально або в невеликій групі, але це не так. Організувати повноцінне спілкування при індивідуальних заняттях і в малих групах дуже складно — психологічний бар’єр у такому випадку зберігається набагато довше. Тому методика EDC Clever передбачає навчання в групах, і наші групи дещо відрізняються від звичайних. Ми вчимося спілкуватися один з одним, і це головне.

Наші учні, зовсім не володіючи іноземною мовою, вже на перших заняттях навчання починають говорити прості фрази в типових ситуаціях і вже після першого заняття зможуть не тільки представитися самі, але й вступити, не розгубившись, в діалог зі своїм співрозмовником.

У процесі навчання ми використовуємо кращі навчальні матеріали провідних світових видавництв — Oxford University Press, Cambridge University Press, Longman, Harper Collins Publisher та ін.., а також власні методично-навчальні матеріали, що дозволяє прискорити оволодіння англійською мовою за рахунок систематичності подачі матеріалу і коректного зіставлення рідної та іноземної мов, акценту на тих мовних явищах, які містять найбільший ризик помилок.

А участь у додаткових розвиваючих програмах, розмовних клубах, дозволять Вам не тільки закріплювати набуті вміння та навички, але й істотно підвищувати Ваш загальний рівень володіння англійською мовою.