У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
              
Про шкільну форму для учнів cередніх закладів освіти
     
На підтримку ініціативи громадськості   та пропозиції Міністерства освіти України
п о с т а н о в л я ю:
 
1. Запровадити шкільну форму для учні всередніх закладів освіти.
2. Кабінету МіністрівУкраїни до 30 червня: визначити терміни запровадження шкільної форми,  передбачивши її обов’язковість  для учнів середніх закладів освіти всіх типів; здійснити відбір та затвердження зразків шкільної форми,передбачивши можливості її варіантності для вікових групп учнів і середніх закладів освіти різних ступенів;  провести розрахунок потреби у шкільній формі, визначити порядок фінансування, організації виготовлення форми та придбання її батьками або особами, що їх заміняють, установивши   особливі умови для дітей з малозабезпечених сімей, дітей-сиріт, дітей, які залишилися без піклування батьків та тих, щоперебувають під  опікою (піклуванням). 
Президент України                                    Л.КУЧМА
 
м. Київ, 12 червня 1996 року
N 417/96