Головне завдання початкової школи — зберегти природну дитячу допитливість і перетворити її в усвідомлене бажання і уміння вчитися.

 • розвиток пізнавальних здібностей;
 • розвиток соціальних навичок;
 • розширення знань учнів про навколишній світ;
 • створення атмосфери емоційного благополуччя, сприяючої розкриттю, стимулюванню і розвитку творчих здібностей;
 • ненав’язливе моральне виховання, прищеплення патріотичних почуттів формування толерантного відношення до цінностей і традицій інших народів;
 • зміцнення здоров’я дітей на основі грамотного і різнобічного фізичного виховання і правильно організованого режиму навчання;
 • навчання дітей в об’ємі, що перевищує базові вимоги державних програм, з урахуванням вікових і індивідуальних особливостей дітей;
 • формування середовища комфортної учбової діяльності;
 • продуктивне засвоєння в поєднанні навчання та відпочинку

Крім того, важливою відмінною особливістю приватної  школи «Clever School» є особистісно-орієнтована модель навчання. Діти приходять до нас з різним початковим рівнем розвитку, мають різний темперамент.  Усі ці індивідуальні риси характеру враховуються при підборі найбільш продуктивного підходу для навчання і найбільш ефективного позакласного розвитку.

Психолог і логопед  допомагають, при необхідності, вирішувати проблеми, які можуть виникати при адаптації або засвоєнні матеріалу.

Основна програма початкової школи:

 • Українська мова і літературне читання, 7 годин
 • Англійська мова, 4 годин
 • Математика, 4 години
 • Природознавство, 2 години
 • Гімнастика, йога, 3 години
 • Музика, 1 година
 • Образотворче мистецтво, 1 година
 • Основи здоров»я, 1 година
 • Інформатика, 1 година

У школі проводиться щосеместрова атестація. Починаючи з 3-го класу, за бажанням, учні мають можливість скласти міжнародний іспит з англійської мови Pearson Test of English (PTE)  та отримати сертифікат безстрокової дії, який визнається навчальними закладами всього світу.

Студії та факультативи в другу половину дня:

 • Фінансова арифметика
 • Ментальна арифметика
 • Майстер-класи (творчі, кулінарні)
 • Етика
 • Риторика
 • Психологія
 • Шашки, шахи
 • Боротьба
 • Гончарство
 • Хореографія
 • Акторська майстерність
 • Лего-студія

Індивідуальні заняття:

 • Фортепіано
 • Гітара
 • Вокал
 • Боротьба
 • Заняття з психологом
 • Заняття з логопедом

Учні, що закінчують початкову школу  «Clever School»:

 • ґрунтовно засвоюють державну програму початкової школи;
 • знають англійську мову на рівні відповідного класу спеціалізованої школи;
 • уміють працювати з інформацією, аналізувати і робити висновки;
 • уміють працювати в команді та індивідуально;
 • творчо підходять до вирішення завдань;
 • набувають навички дослідницької діяльності;
 • уміють аргументовано висловлювати свою думку і вислуховувати думку інших.

У початковій школі успішно використовуються сучасні інформаційні технології і педагогічні інновації.

Учбовий процес побудований із застосуванням наступних освітніх технологій:

 • Проектна технологія
 • Технологія розвитку критичного мислення
 • Технологія рівневої диференціації
 • Технологія перспективно -випереджаючого навчання
 • Технологія індивідуального навчання
 • Мультимедійні технології
 • Педагогіка співпраці
 • Технологія підтримки дітей
 • Ігрові технології