Переваги занять LEGO — конструюванням:

1. Розвиток дрібної моторики рук, стимулюючи в майбутньому загальне мовленнєвий розвиток і розумові здібності.
2. Навчання правильному і швидкому орієнтуванню в просторі.
3. Отримання математичних знань про рахунок, форму, пропорції, симетрії.
4. Розширення своїх уявлень про навколишній світ, архітектуру, транспорт, ландшафт.
5. Розвиток уваги, здатності зосередитися, пам’яті, мислення.
6. Навчання уяві, творчому мисленню.
7. Оволодіння умінням подумки розділити предмет на складові частини і зібрати з частин ціле.
8. Навчання спілкуванню один з одним, повага свого і чужого праці.