З урахуванням  інтеграції до Європи і тенденції до глобалізації володіння іноземною мовою, стає  ключовою складовою освіченої людини. Це в повній мірі відноситься до англійської мови, яка є пріоритетною мовою спілкування в багатьох галузях економіки і науки. Цей факт в повній мірі враховується нашою школою при розробці освітніх стратегій.

Білінгвальне навчання — це викладання одного або декількох предметів шкільної програми іноземною мовою. Нашими педагогами розроблені білінгвальні модулі для викладання природничо-наукових і мистецьких дисциплін. В нашій школі такими предметами для початкового навчання є природознвство (Science), технології (Craft), фізкультура (РЕ), музика (music).

Мета двомовної освіти в нашій школі — вийти за прийняті шкільні освітні рамки володіння англійською мовою. Учні школи вчаться спілкуватися іноземною мовою в різних життєвих ситуаціях.

Білінгвальне навчання змінює структуру навчання: від вивчення іноземної мови до навчання за допомогою іноземної мови. Англійська мова є мовою білінгвального навчання в школі. За допомогою використання іноземної мови на уроці діти вивчають предметний зміст шкільних дисциплін. При цьому білінгвальне навчання не замінює викладання іноземної мови, а істотно розширює і доповнює його.

Використання автентичного навчального матеріалу, дає відчутний приріст у володінні англійською мовою, можливість більш інтенсивного проникнення в іншу культуру і професійні перспективи відносяться до найбільш значущих переваг білінгвального навчання.

Білінгвальне навчання дозволить учням успішно здійснювати свою навчальну діяльність на уроках в гімназіях Британії під час мовних стажувань.